Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε στην τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (General Data Protection Regulation), της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Έχετε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασιών που έλαβαν χώρα πριν από αυτή.

Όροι Συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υπεύθυνοι της εξόρμησης έχουν το δικαίωμα, να τροποποιήσουν ή να ματαιώσουν ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη ή πριν την έναρξη αυτού, για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, κλπ).

Όποιος συμμετέχει, γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, όπως άλλωστε προβλέπεται από την διακήρυξη του Τυρόλου 8η Σεπτεμβρίου 2003 Παράρτημα 1 – Άρθρο 1 - Περί Ατομικής Ευθύνης, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. Επίσης πρέπει να έχουν άριστη σωματική & ψυχική υγεία και να ενημερώνουν τον αρχηγό για τυχόν αλλεργίες, ασθένειες.

Επίσης σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την δραστηριότητα, ο συμμετέχων αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου την ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος, αποπροσανατολισμού και ότι επιπλέον μπορεί να συνεπάγεται, δίχως να φέρουν την ευθύνη οι διοργανωτές και οι επικεφαλής συνοδοί.

Πριν από κάθε event δημιουργείται μια ομαδική συνομιλία στο Viber. Εκεί θα γίνεται διαμοιρασμός των φωτογραφιών και θα δίνονται πληροφορίες για τον καιρό και λεπτομέρειες για την δράση, όπως εξοπλισμός, σημείο συνάντησης, αλλαγή ώρας σε περίπτωση μεταβολής των  καιρικών προβλέψεων. Η ομαδική αυτή διαγράφεται μετά από 3 μέρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Λόγω των προκαταβολών που καταβάλλονται σε συνεργάτες και κυρώσεις που έχουμε και εμείς σε περίπτωση ακυρώσεων επιβάλλεται ακυρωτική πολιτική.

Για ημερήσιες εξορμήσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί πούλμαν για μεταφορά στο σημείο έναρξης:

1) Ακύρωση, άνω των 15 ημερών πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, συνεπάγεται επιστροφή του 100% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

2) Ακύρωση, 8-15 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, συνεπάγεται επιστροφή του 50% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

3) Ακύρωση, σε διάστημα μικρότερο των 8 ημερών πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, καθώς και η μη εμφάνιση όποιου έχει δηλώσει συμμετοχή στο σημείο αναχώρησης για τη δραστηριότητα συνεπάγεται η παρακράτηση του 100% του αντιτίμου συμμετοχής.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων ή λόγω ακύρωσης από πλευράς μας λόγω έκτακτων συνθηκών θα επαναπρογραμματίζεται για άλλη ημέρα και αν κάποιος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην νέα ημερομηνία θα επιστρέφεται όλο το καταβληθέν ποσό.

Σε εξορμήσεις που απαιτείται μια διανυκτέρευση και άνω και για τις ημερήσιες δραστηριότητες του Sea Kayak:

1) Ακύρωση, έως και 35 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, συνεπάγεται επιστροφή του 100% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

2) Ακύρωση στο διάστημα 34-28 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, συνεπάγεται επιστροφή του 50% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

3) Ακύρωση, σε διάστημα μικρότερο των 28 ημερών πριν την ημερομηνία της εξόρμησης, καθώς και η μη εμφάνιση όποιου έχει δηλώσει συμμετοχή στο σημείο αναχώρησης για τη δραστηριότητα συνεπάγεται η παρακράτηση του 100% του αντιτίμου συμμετοχής.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος μέσω mail. Σε όλες τις ομαδικές κρατήσεις είναι υποχρεωτική η προπληρωμή.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγής στους όρους συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ/ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Wanderlust Outdoor Activities (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεσθε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ-ΟΔΗΓΟΥΣ

Οι συνοδοί-οδηγοί έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.
Γι αυτό οι συνοδοί-οδηγοί έχουν το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους - να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.