Το «Leave No Trace» είναι μια αρχή που προωθεί την ηθική στην ύπαιθρο και τις υπεύθυνες πρακτικές για την άγρια φύση. Η ιδέα περιστρέφεται γύρω από την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, τη διατήρηση της ακεραιότητάς του και αφήνοντάς το όσο το δυνατόν πιο αδιατάρακτο για τις μελλοντικές γενιές. Η φιλοσοφία Leave No Trace ισχύει για διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, κάμπινγκ και πολλά άλλα.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές αρχές του Leave No Trace:

Σχεδιάστε εκ των προτέρων και προετοιμαστείτε: Ο σωστός προγραμματισμός διασφαλίζει ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εξοπλισμό για να ελαχιστοποιήσετε το αντίκτυπό σας στο περιβάλλον.

leave no trace 02

Περπατήστε και κατασκηνώστε σε προκαθορισμένες επιφάνειες: Μείνετε σε καθιερωμένα μονοπάτια και κάμπινγκ για να αποφύγετε την καταστροφή των εύθραυστων οικοσυστημάτων. Αποφύγετε να περπατάτε πάνω σε βλάστηση ή να ενοχλείτε τους βιότοπους άγριας ζωής.

Απορρίψτε τα απορρίμματα σωστά: Συσκευάστε όλα τα σκουπίδια, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων τροφών, και πετάξτε τα σε καθορισμένα δοχεία απορριμμάτων. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις, συσκευάστε όλα τα σκουπίδια και τα απορρίμματα.

Αφήστε ό,τι βρείτε: Διατηρήστε το φυσικό περιβάλλον αφήνοντας πέτρες, φυτά και αντικείμενα όπως τα βρήκατε. Μην αφαιρείτε ή ενοχλείτε φυσικούς ή πολιτιστικούς πόρους.

leave no trace 03

Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις των φωτιών κατασκήνωσης: Χρησιμοποιήστε καθιερωμένους δακτυλίους φωτιάς ή καθορισμένους χώρους. Κρατήστε τες μικρές και βεβαιωθείτε ότι έχουν σβήσει τελείως πριν φύγετε.

Σεβαστείτε την άγρια ζωή: Παρατηρήστε την άγρια ζωή από απόσταση και αποφύγετε να τα ταΐζετε ή να τα πλησιάζετε. Κρατήστε τα τρόφιμα αποθηκευμένα με ασφάλεια για να αποτρέψετε την πρόσβαση των ζώων σε αυτά.

Να είστε προσεκτικοί με τους άλλους επισκέπτες: Σεβαστείτε τα δικαιώματα και την εμπειρία όλων όσων λατρεύουν τη φύση. Διατηρήστε χαμηλά τα επίπεδα θορύβου και παραχωρήστε προτεραιότητα στους άλλους στα μονοπάτια.

leave no trace 01

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, μπορείτε να απολαύσετε την ύπαιθρο ελαχιστοποιώντας το αντίκτυπό σας και διατηρώντας τη φυσική ομορφιά για τις μελλοντικές γενιές.